PAR MUMS

         Baleta šovs "La Carousell" - oriģināla horeogrāfija, lieliska mūzika, pozitīva enerģija un burvīgas dejotājas krāšņos tērpos.
Šova programma ir galvenā svinību sastāvdaļa un tai, vienkārši, ir jābūt bagātai un interesantai! Šobrīd baleta repertuārā ir trīs šovi un vairāk nekā desmit dažādu deju numuru, kuri ir piemēroti jebkurai gaumei un pasākuma tēmai: ugunīgs Latino, Brazīlijas samba, kaislīgais tango, dejas varietē stilā, kabarē, cittautu dejas, kur katrs dejotāju iznāciens ir mini-izrāde ar krāsainiem tērpiem un profesionālu izpildījumu. Balets uzstājas dažādu koncertu norises vietās un pasākumos.
Deju izrāde rada īpašu šarmu un garantē vēlamā rezultāta sasniegšanu. Ja vēlaties pārsteigt savus viesus un padarīt savu pasākuma programmu spilgtu, burvīgo un neaizmirstamu – baleta šovs "La Carousell" pārsniegs visas Jūsu cerības! Veidosim svētkus kopā!

Art direktore  "La Carousell"
Tamāra Eiferova

О НАС
 

Шоу балет "La Carousеll" - это оригинальная хореография, великолепная музыка, позитивная энергетика и очаровательные танцовщицы в потрясающих авторских костюмах, каждая из которых имеет большой сценический опыт профессиональных выступлений.

Шоу — основная развлекательная часть торжества, и она обязана быть насыщенной и интересной! И поэтому, в репертуаре нашего балета три шоу-программы и больше десяти различных танцевальных номеров, среди которых найдутся номера на любой вкус и подойдут под любую тематику мероприятия.

В репертуаре зажигательная латина, бразильская самба, страстное танго, танцы в стиле варьете, эстрадные номера, танцы народов мира, где каждый выход – это мини-спектакль с яркими костюмами и профессиональным исполнением.

Балет выступает на самых различных концертных площадках и мероприятиях. Зрелищное шоу балета придаст любому празднику статусность и грандиозность, тем самым,  доставит художественно-эстетическое удовольствие присутствующим. Словом, если Вы желаете приятно удивить публику и сделать яркой атмосферу Вашего торжества, и, оно запомнилось на долго, то фейерическое выступление шоу балета "La Carousell" оправдает и превзойдёт все Ваши ожидания!

 


АРТ директор "La Carousell"
Тамара Эйферова
ABOUT US

 

Show ballet "La Carousell" – the original choreography, great music, positive energy and charming dancers in stunning costumes. Show program - the main entertainment of the celebration and it simply has to be rich and interesting!

Currently, the repertoire of the ballet consists of three shows and more than ten different dance performances for every taste and suitable for any theme of the event: fiery Latina, Brazilian samba, passionate tango, dances in the style of variety shows, cabaret performances, folk dances- a mini-performance with colorful costumes and professional performance. Ballet performs at various concert venues and events.

Dance show gives any event a special charm and guarantees success in the organization of the festival. If you want to impress your guests and make your celebration program bright, enchanting and memorable - unforgettable performance of show ballet "La Carousell" will exceed all your expectations!

 


Art Director of the show ballet

"La Carousell" Tamara Eiferova

Skatuves minimālais izmērs: 5m x 3m. Skaņu režisora klātbūtne atskaņojumam (CD, mp3 vai USB flash). Plaša ģērbtuves telpa pie skatuves, ātrai kostīmu maiņai. Griestu augstums nav mazāks par 2,50 metriem.
Ģērbtuves telpā ir jābūt:

 • labs apgaismojums
 • pakaramais kostīmiem
 • 3 krēsli
 • 1 spogulis
 • Negāzēts ūdens (4 glāzes)
Gadījumā, ja svinības notiek ārpus Rīgas un brauciens ilgst vairāk nekā 2 stundas, klients sniedz karstu tēju, kafiju un aukstās uzkodas.

 

Минимальный размер площадки для шоу-программ 5m x 3m, высота потолка не менее 2,50 метров. Для выступления группы необходимо наличие профессионального звукооборудования для проигрывания CD или формата mp3, либо  компьютер или иное устройство считывающее носитель "Flash memory" по интерфейсу USB.
В гримерной комнате должно быть следующее:

 •  хорошее освещение
 •  вешалка-штанга для костюмов
 •  3 стула
 •  1 стол
 •  1 зеркало
 •  вода без газов
 •  4 стакана для воды
В том случае, когда выступления балета происходит за пределами Риги, если дорога занимает более 2-х часов, заказчик обеспечивает по прибытию танцоров - горячий чай, кофе и холодные закуски.

The minimum size of the place the show program: 5m x 3m. Ceiling height - not less than 2.50 meters. For high-quality performance of the groupthere must be professional sound engineer to play cd-disk (format normal audio) format or mp3 from USB flash. Spacious dressing room near the stage.
In the dressing room there has to be:

 • good lighting
 • hanger-rod for suits
 • 3 chairs
 • 1 table
 • 1 mirror
 • water without gas
 • 4 cups
In case when the performance of the ballet takes place outside Riga and if the trip takes more than 2 hours, the customer provides a hot tea, coffee and cold snacks.
Art direktore: Tamāra Eiferova
Tālrunis: +371 29 491491
e-pasts: info@lacarousell.com

Bankas rekvizīti:
Swedbank AS
Konts: LV17HABA0551038875565
SIA”Etoile”
Reģ.Nr.40103819234

      
Арт-директор: Тамара Эйферова
Телефон: +371 29 491491
e-mail: info@lacarousell.com 

Банковские реквизиты
Swedbank AS
Konts: LV17HABA0551038875565
SIA ”Etoile”
Reģ.Nr.40103819234

      
Art director: Tamara Eiferova
Phone number: +371 29491491
e-mail: info@lacarousell.com

Bank details
Swedbank AS
Bank account: LV17HABA0551038875565
SIA ”Etoile”
Reg.Nr.40103819234

      
     
        Krāšņs baleta šovs "La Carousell” un Brazīlijas šovs Jūsu pasākumā! Tropicano show - viens no aizraujošākajiem un eksotiskākajiem šoviem jebkuram Jūsu pasākumam! ''Tropikano šovs'' - ir žilbinošas dejotājas, eksotiski tērpi no spalvām un spilgtiem kristāliem, ugunīgā enerģija un lieliskas fotogrāfijas atmiņai!
     Brīnišķīgais "Tropikano šovs" krāšņā baleta šova “La Carousell” izpildījumā, sniegs Jums saulainu un dzīvespriecīgu Brazīlijas karnevāla atmosfēru, Latīņamerikas kaislības un skaistuma, kas kļūs par labāko rotājumu Jūsu svētkiem!
     Palutiniet sevi ar braucienu uz Brazīliju un pārsteidziet viesus! Programmas ilgums: 20 minūtes, 4 deju numuri plus zibakcija (flashmob) ar skatītājiem.
 • Latino
 • Batucada
 • Cubanita Tropicana
 • Samba Rio de Janeiro
 • Zibakcija

                                         Uzstājas trīs profesionālas dejotājas.
 

Яркое, фейерическое  Tropicano show  в исполнении трёх профессиональных танцовщиц в потрясающих костюмах из перьев экзотических птиц, блеска разноцветных кристаллов, зажигательной энергетики воссоздадут всё великолепие бразильского карнавала на Вашем торжестве!

Двадцати минутное Tropicano show подарит Вам и Вашим гостям солнечную и радостную атмосферу латиноамериканской страсти и красоты, и станет достойным украшением Вашего праздника! Порадуйте себя и приятно удивите своих гостей путешествием в потрясающую Бразилию!


В программе :
 • Latino
 • Batucada
 • Cubanita Tropicana
 • Samba Rio de Janeiro
 • Flash mob (интерактив) 

Amazing dance show “Tropicano Show”, performed by the most bright show ballet “La Carousell” will give You sunny and cheerful atmosphere of Carnival Brazil, passion and beauty of Latin and of course will be the best adornment of Your event! Treat yourself and surprise Your guests! In program you can see Brazilian Samba – the dance which is famous for loud carnivals and open costumes.
 

Bright show ballet and all splendor of Brazilian Carnival at Your event! Special for you - stunning dancers, luxury costumes made from feathers and the most incendiary music! Make a gift for yourself – a journey to Brazil! “Tropicano show” - one of the most bright and exotic show for any event! Program:

 • Latino
 • Batucada
 • Cubanita Tropicana
 • Samba Rio de Janeiro
 • Flash mob

Duration of the show:  20 min.
Performers: 3 professional dancers.

 
    Šī programma ietver sevī spilgtas emocijas, krāsas, mūziku un kaislību. Programma sastāv no atsevišķiem deju numuriem ar tērpu maiņu, kas auditoriju aizved  krāsainā, aizraujošā ceļojumā cauri dažādām valstīm. Katrā deju numurā ir atšķirīgi krāsaini kostīmi un unikāli tēli. Šis krāšņais deju daudzveidīgums dos lielisku iespaidu visiem skatītājiem. Latīņamerikas ritmi, gurnu šūpošana un dejotāju burvīgais smaids, kaislīgs tango, atvērta krievu dvēsele, dzirkstošais Chicago, izteiksmīgs noskaņojums mūsdienu uzvedumos  un, protams,”Antre” latino stilā, neatstās nevienu vienaldzīgu.
    Programma ietver tādus hītus kā: «La Bomba», «Chicago», «Libertango», «Sčastje», «Kadriļa», «Black Betty» un citi. Populārākās melodijas skan modernā apdarē.
 

                                   Kopējais programmas ilgums- 23:40 min.
                 Piedalās 3 profesionālas dejotājas.
 

Каждый  номер  данной  программы  имеет красочный  костюм   и свой   неповторимый   образ. Сочетание  разнообразных  номеров в одной программе оставят в памяти зрителей яркие и неизгладимые впечатления.

Латиноамериканские ритмы, качающиеся бёдра и очаровательные улыбки красивых девушек, страстное танго, открытая русская душа в русских танцевальных номерах, искрящееся Чикаго, экспрессивное настроение в современных постановках, и, конечно, «Antre» в стиле латино, не оставит ни одного человека равнодушным. 

В двадцати пяти  минутной программе прозвучат такие хиты, как:
«La Bоmba»,«Chicago», «Libertango», «Счастье», «Кадриль», «Black Betty» и другие.

Популярные мелодии звучат в современной обработке, сопровождаемые зажигательными танцами и авторскими  костюмами.
 


В шоу участвуют три 
профессиональные танцовщицы.
 

The program is a firework of emotions, colors, music and passion. The program consists of individual dance numbers with changes of costumes that will take the audience into a colorful, fascinating journey through different countries. Each dance performance has colorful costumes and unique image. The combination of a variety of dance performances in one program will leave an indelible impression on the audience.

Latin-American rhythms, swinging hips and charming smile of beautiful girls, passionate tango, open Russian soul in Russian dance performance, sparkling Chicago, expressive mood in modern productions and of course «Entre» Latin style, will not leave a single person indifferent.

The program will include such hits as: «La Bomba», «Chicago», «Libertango», «Happiness», «Quadrille», «Black Betty» and others. Most popular melodies sound with a modern twist, accompanied by rousing dances and costumes by copyright.

 


Total time programs- 23:40 min.
Performing: 3 professional dancers.

 

Elegantais šovs GLAMOUR- skaistuma, maiguma un  graciozu dejotāju šarmantais priekšnesums sniegs Mīlestības noskaņu Jūsu svētkos. Klasiskā varietē muzikālais noformējums ir īpaši  piemeklēts Mīlestības tēmai.

Divdesmit minūšu ilgajā  priekšnesumā baudīsiet tādus pasaulslavenos hītus kā: I love you baby, Love, Dejavu, Showgirls un daudzus citus.  Izcilas kostīmu mākslinieces radītie tērpi  ar elegantām rotām, Svarowsky kristālu mirdzumu un eksotisku putnu spalvām, atstās  Jums neaizmirstamas emocijas un atmiņas!

 


Šova programmā baudīsiet   3-4 profesionālu
dejotāju  priekšnesumus.

Элегантное GLAMOUR шоу – это тонкое сочетание красоты, нежности и шарма изящных танцовщиц, которые создадут атмосферу Любви на Вашем празднике! Музыкальный материал подобран именно на тему Любви и исполняется в стиле классического варьете.
 

В двадцати минутной программе прозвучат такие хиты, как "I love you baby", "Love", "Dejavu'', ''Showgirls" и другие. Элегантные украшения, блеск кристаллов сваровски, великолепие авторских костюмов из перьев экзотических птиц оставят неизгладимые впечатления в Ваших сердцах!

 

В шоу программе участвуют
3-4 профессиональные танцовщицы.

Элегантное GLAMOUR шоу – это тонкое сочетание красоты, нежности и шарма изящных танцовщиц, которые создадут атмосферу Любви на Вашем празднике! Музыкальный материал подобран именно на тему Любви и исполняется в стиле классического варьете.
 

В двадцати минутной программе прозвучат такие хиты, как "I love you baby", "Love", "Show girls" , "Dejavu" и другие. Элегантные украшения, блеск кристаллов сваровски, великолепие авторских костюмов из перьев экзотических птиц оставят неизгладимые впечатления в Ваших сердцах!
 


В шоу программе участвуют
3-4 профессиональные танцовщицы.


Programmā:
 •            White Latino,
 •             La Bomba
 •             Chicago
 •             Tango
 •             Happiness
 •             Night patrol & Black Betty
 •             Kadriļa       
   Katra no piedāvātās programmas dejām atstās lielisku iespaidu Jūsu pasākumā! Show baleta “La Carousell” mākslinieki radīs uz skatuves muzikālo atmosfēru dažādos deju stilos, no 20.-30. gadiem līdz mūsdienām.
    Šo programmu ir iespējams izveidot ņemot vērā Jūsu vēlmes. Izvēlieties nepieciešamos deju priekšnesumus Jūsu svinībām.
 

                              Minimālais pasūtījums - 3 deju priekšnesumi.
                                            Piedalās 3 profesionālas dejotājas.
 
Программа:
 • White Latino
 • La Bomba
 • Chicago
 • Tango
 • Happiness
 • Night patrol & Black Betty
 • Quadrille

Каждый номер предлагаемой программы оставит неизгладимые впечатления на Вашем празднике!  Артисты шоу-балета создадут на сцене музыкальную атмосферу разных танцевальных стилей и времён, от 20-30-х годов до современности.

Данную программу Вы сможете составить сами, выбрав необходимое количество номеров для Вашего праздника.
 


Минимальный заказ - 3 танцевальных номера.
В шоу участвуют три профессиональные танцовщицы.
Program:
 • White Latino
 • La Bomba
 • Chicago
 • Tango
 • Happiness
 • Night patrol & Black Betty
 • Quadrille

Each dance performance of the proposed program will leave a lasting impression on Your event! Dancers of show ballet ballet will create the musical atmosphere of different dance styles and times, from 20-30-ies to the present days.

This program you can create by yourself selecting the required number of dance performances for Your event.

 


Minimum order 3 dance performances by Your choice.
Performing: 3 professional dancers.
FOTO
 
VIDEO
CONTACTS
Phone:  +371  29491491
e-mail:  info@lacarousell.com


       
OUR FRIENDS
BATUCADA
batu
BRAZIL LATINO
RIO DE JANEIRO
CUBANITA TROPICANA
TROPICANO LIFE
TROPICANO LIFE
TROPICANO LIFE
WHITE LATINOLA BOMBA
CHICAGO
HAPPINESS
NIGHT PATROLE & BLACK BETTY
QUADRILLE
TANGO
I love you babyGLAMOUR
GLAMOUR SHOW
GLAMOUR SHOW
GLAMOUR SHOW
GLAMOUR SHOW
GLAMOUR SHOW
GLAMOUR SHOW
GLAMOUR SHOW
GLAMOUR SHOW
WHITE LATINO
LA BOMBA
CHICAGO
TANGO
HAPPINESS
NIGHT PATROL & BLACK BETTY
QUADRILLE
AZERBAIJAN DANCE
MOLDOVA DANCE
UKRAINIAN DANCE
ARMENIAN DANCE